• IMPARTIALITE - INTEGRITE - DIGNITE
  • IMPARTIALITE - INTEGRITE - DIGNITE
  • IMPARTIALITE - INTEGRITE - DIGNITE
  • IMPARTIALITE - INTEGRITE - DIGNITE
  • IMPARTIALITE - INTEGRITE - DIGNITE

Accueil > Ministère > ORGANIGRAMME DE L’IGPNBORGANIGRAMME DE L’IGPNB

[Structure de l’Inspection Générale de la Police Nationale du Burundi

PDF - 424.6 ko
Organigramme IGPNB